Algemene voorwaarden

Stichting Sportkompas (Kamer van Koophandel: 41039826) verleent u hierbij toegang tot de website www.rhienderoord.nl en de website www.stichtingsportkompas.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Ondanks onze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Stichting Sportkompas behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij stichting Sportkompas. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de stichting Sportkompas, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Stichting Sportkompas nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Stichting Sportkompas houdt zich aan de wet- en regelgeving met betrekking tot privacy. Foto's en filmpjes maken mag, maar houdt wel rekening met de privacy van anderen. Dit geldt zowel voor bezoekers als werknemers van de stichting Sportkompas.

Tijdens onze activiteiten worden regelmatig foto’s en video-opnames gemaakt van deelnemers en bezoekers die vervolgens op onze site en overige social -media gepubliceerd kunnen worden. Mocht u daar bezwaar tegen hebben dan kunt u ons dat melden waarna wij de betreffende opnames zullen verwijderen

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten. U kunt, als u in het zwembad bent, een van onze medewerkers aanspreken. U kunt ons vanzelfsprekend ook bellen of een mail sturen aan info@stichtingsportkompas.nl. We zullen altijd samen met u zoeken naar een oplossing.

In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, bepaalt het management van de accommodatie. Een verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij het management: info@stichtingsportkompas.nl.

Overige algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid gebouw

Het betreden en gebruik van alle faciliteiten van stichting Sportkompas is volledig op eigen risico. Stichting Sportkompas is niet aansprakelijk voor enig letsel, ongeval of zoekgeraakt voorwerp van welke aard en door welke oorzaak dan ook. Hierbij wijzen wij u op de huisregels in het gebouw.

Zwemles

Iedere deelnemer dient ingeschreven te staan. Bij aanvang van de zwemlessen ontvangt u een pasje. Deze is persoonsgebonden. Alle leskaarten zijn in de vorm van een pasje met daarin een chip. Er wordt een borg betaald wanneer het pasje wordt verstrekt. Bij verlies of diefstal van een pasje kunt u een duplicaat aanvragen tegen nieuwe borgkosten.

Om toegang te houden tot de zwemlessen, dient u tijdig te betalen. Bij iedere les dient u het pasje aan te bieden bij het tourniquet om de les te registreren. Gemiste zwemlessen worden niet vergoed.

Wanneer u na inschrijving besluit geen gebruik te maken van onze zwemlessen, dan zal het inschrijfgeld niet aan u worden geretourneerd.

Verder verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden zwemles.

Meerbadenkaarten en abonnementen

Voor het gebruik van de meerbadenkaart of abonnement dient iedere deelnemer ingeschreven te staan. U ontvangt een pasje die persoonsgebonden is. Alle meerbadenkaarten en abonnementen zijn in de vorm van een pasje met daarin een chip. Er wordt borg betaald wanneer het pasje wordt verstrekt. Bij verlies of diefstal van een pasje kunt u een duplicaat aanvragen tegen nieuwe borgkosten. Tegoeden zijn te koop via de receptie. Bij ieder bezoek dient u het pasje aan te bieden bij het tourniquet om een bezoek te registeren en af te waarderen. Deze meerbadenkaarten hebben een onbeperkte geldigheidsduur, het abonnement heeft een bepaalde geldigheidsduur. Reeds betaalde tegoeden worden door stichting Sportkompas niet geretourneerd.

Verhuur accommodaties

Voor het huren van het zwembad of sporthal Rhienderoord, sporthal de Bhoele of Gymlokaal Kloosterstraat gelden aparte voorwaarden die opgenomen zijn in de huurovereenkomst.