Bestuur Sportkompas zoekt versterking!

bestuur-ff-1024×754

Stichting Sportkompas maakt sport & bewegen voor iedereen in de gemeente Brummen toegankelijk vanuit de visie dat samen sporten en bewegen inspireert en verbindt. Als ondersteuningsportaal faciliteren en werken we samen met onder andere verenigingen, scholen en zorginstellingen met als doel een veelheid van activiteiten, die bijdragen aan het bevorderen van sporten, bewegen, leefstijl, gezondheid, integratie, participatie, ontmoeting voor jong en oud. Bij of via Sportkompas kan iedereen zijn/haar plek vinden om te sporten en/of te bewegen en om gebruik te maken van kwalitatief hoogwaardige, veilige & schone binnensportaccommodaties. 

Voor het bestuur van Sportkompas zijn wij op zoek naar versterking! Het bestuur van Sportkompas bestaat op dit moment uit 5 bestuursleden, waarvan er 1 terugtreedt. Wij zijn, per 1 maart 2021, op zoek naar een Algemeen bestuurslid met affiniteit voor sport en bewegen, dat graag een steentje wil bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Sportkompas. Tevens wij op zoek naar een Notulist.

Wat ga je doen als Algemeen bestuurslid?

Het bestuur van Sportkompas is zodanig samengesteld dat de leden van het bestuur samen over de vereiste kennis en kunde beschikken om de volgende punten in algemene zin te kunnen beoordelen:

 • het mede sturing geven en uitvoeren van aan Sportkompas toevertrouwd gemeentelijk sportbeleid, sportstimuleringsbeleid en gezondheidsbeleid;
 • het beheer en de exploitatie van de zwem -en binnensportvoorzieningen, door de gemeente Brummen aan Sportkompas toevertrouwd zoals de locaties aan de L.R. Beijenlaan in Brummen en Händelstraat en Kloosterstraat in Eerbeek.

We zijn op zoek naar een algemeen bestuurslid met ervaring en competenties om een bijdrage te leveren aan het uitvoeren van de taken van het bestuur.

Wat ga je doen als Notulist?

Het bestuur vergadert regelmatig. Voor deze vergadering verzorg je een goede verslaglegging van het besprokene. Wij hanteren een vorm van notuleren waarbij geen woordelijk verslag wordt gedaan op onderwerp. Het betreft dus een samenvatting van hetgeen er besproken en besloten is per onderwerp. Je bent over het algemeen live aanwezig tijdens de gesprekken zodat je direct kunt notuleren op een laptop. Het spreekt voor zich dat je de Nederlandse taal goed beheerst in woord en geschrift en voldoende snel kunt typen. De vergaderingen worden in de avonduren gehouden en het is gemakkelijk als je Brummen of omgeving woont.

Taken bestuur:

 • besturen van Sportkompas als hoogste orgaan binnen de organisatie en als aanspreekpunt voor de gemeente Brummen;
 • toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden van de manager;
 • adviseur van de manager onder meer op het gebied van het opstellen van strategisch beleid;
 • vaststellen van strategisch beleid;
 • formeel werkgever van alle personeelsleden.

Welke competenties zoeken we?

 • affiniteit met de doelstelling van Sportkompas;
 • gevoel voor wat leeft onder de gebruikers van de accommodaties zowel individueel als onder de verenigingen;
 • maatschappelijk betrokken;
 • teamspeler.

Onderstaande competenties en kennis zijn gewenst in het bestuur van Sportkompas:

 • politiek-bestuurlijk gevoel;
 • kennis van duurzaamheid;
 • technisch inzicht;
 • kennis van bedrijfsvoering;
 • bekendheid met HRM;
 • PR en marketing;
 • kennis van (fiscale) wet- en regelgeving.

De meeste van deze competenties zijn in min of meerdere mate al aanwezig.

Het bestuur bestaat uit 5 bestuursleden, de zittingsperiode is 4 jaar met mogelijkheid van verlenging met een tweede periode. Van de bestuursleden is tenminste 51% woonachtig in de gemeente Brummen. Het streven is een bestuur op “afstand” te zijn.

Vergoeding

Bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding van € 1.500,- per jaar. Voor de notulist geldt een bedrag van € 750,- per jaar. Bestuursleden (van buiten gemeente Brummen) kunnen daarnaast hun reis- en verblijfskosten declareren.

Reageren?

Wij zien reacties graag per mail aan robin@stichtingsportkompas.nl tegemoet.

Deel dit bericht

VACATURE: beweegdocent – beweegcoach

Stichting Sportkompas maakt sport & bewegen voor iedereen in de gemeente Brummen toegankelijk vanuit de visie dat samen sporten en bewegen inspireert en verbindt. Als ondersteuningsportaal faciliteren en werken we…

Meld je nu aan! Besturen met impact.

Stichting Sportkompas maakt sport & bewegen voor iedereen in de gemeente Brummen toegankelijk vanuit de visie dat samen sporten en bewegen inspireert en verbindt. Als ondersteuningsportaal faciliteren en werken we…