JOGG Brummen

Het is belangrijk dat kinderen gezond kunnen opgroeien en een gezonde leefstijl ontwikkelen. Niet alleen om gezondheidsproblemen in de toekomst te voorkomen, maar ook om een kind nu al een goede basis te geven. Kinderen met een gezond gewicht zitten namelijk beter in hun vel, worden doorgaans minder gepest en hebben meer zelfvertrouwen dan kinderen met overgewicht of obesitas.

Ook onder de jongeren in Brummen wordt overgewicht geconstateerd. Een effectieve methode bij de aanpak van overgewicht is Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Brummen is sinds 2015 JOGG-gemeente.

De JOGG-aanpak is een aanpak waarbij niet alleen ouders en gezondheidsprofessionals (zoals huisarts, fysiotherapeut, diëtist, GGD) investeren in een gezonde leefstijl van jongeren, maar bijvoorbeeld ook winkeliers, bedrijven, scholen, verenigingen en de gemeente. Gezamenlijk gaan we werken aan meer aandacht voor voeding en bewegen, betere sport-, beweeg- en speelfaciliteiten en een duidelijke zorgstructuur.

Voor professionals is het signaleren en begeleiden van kinderen met overgewicht of obesitas naar een gezond gewicht een belangrijke pijler. JOGG-Brummen wil een ketenaanpak op lokaal niveau stimuleren, waarbij preventie, vroegsignalering, behandeling en begeleiding gecoördineerd en in samenhang worden uitgevoerd.

Om een duidelijk beeld te geven van het zorgaanbod in de gemeente Brummen wat betreft het onderwerp gezond gewicht, zijn stuurkaarten ontwikkeld. Er zijn zes thema’s gekozen, waarbij specifieke problemen benoemd worden en verwijzingen vermeld staan. Zo kan er snel gezocht worden naar de juiste instanties. De stuurkaarten geven een handvat voor o.a. ouders en zorgprofessionals.

Mocht u vragen hebben, of in de toekomst activiteiten willen ontplooien op het gebied van gezond gewicht bij jongeren, dan kunt u contact opnemen met de JOGG-regisseur van de gemeente Brummen: Yolanda Jansen (jogg@rhienderoord.nl of y.jansen@brummen.nl).