In Brummen een veilige sportomgeving! Thema: Discriminatie in de sport .

discriminatie-1400×480

Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Grensoverschrijdend gedrag, dat kan echt niet. Daarom aan het begin van 2022 vraagt Sportkompas aandacht voor preventie. Deze week het thema Discriminatie

We willen een inclusieve sport. Dat betekent dat iedereen mag meedoen en welkom is. Diversiteit, waarbij iedereen met passie voor sport zichzelf mag zijn, maakt de sport mooi. Discrimineren of uitsluiten is in Nederland bij wet verboden en strafbaar volgens artikel 1 van de Grondwet. Soms lijken vormen van discriminatie gewenst of zelfs noodzakelijk in de context van sport. Toch kan een betrokkene het als ongewenst of ongepast ervaren. De bekendste uitingen van discriminatie in de sport zijn spreekkoren tijdens wedstrijden. Vaak is discriminatie of uitsluiting minder expliciet en is het bijna onderdeel geworden van alledaagse omgangsvormen. Dat maakt dat we het niet meer als zodanig herkennen/erkennen in de sport.

Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen. In de Nederlandse wet worden 11 discriminatiegronden beschreven: leeftijd, seksuele gerichtheid, godsdienst en levensovertuiging, etniciteit, geslacht (gender), nationaliteit, handicap of chronische ziekte, politieke overtuiging, burgerlijke staat, soort contract en arbeidsduur.

Meer informatie over veilige sportomgeving en het thema discriminatie op https://centrumveiligesport.nl/grensoverschrijdend-gedrag/discriminatie

Ook is er een gratis E-learning module  https://nocnsf.flowsparks.com/?CourseEventCode=DISCRIMINATIE om inzicht te krijgen wat te doen bij discriminatie bij de sportvereniging.

Deel dit bericht

Nieuw bestuur Eerbeekse Boys

Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Grensoverschrijdend gedrag, dat kan echt niet. Daarom aan het begin van 2022 vraagt Sportkompas aandacht voor preventie. Deze week…