In Brummen een veilige sportomgeving! Thema: Integriteit in de sport

Afbeelding1-3

Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Grensoverschrijdend gedrag, dat kan echt niet. Daarom aan het begin van 2022 vraagt Sportkompas aandacht voor preventie. Deze week het thema Integriteit.

Integriteit in de sport, en zeker als bestuurder, gaat over goed besturen. De Code Goed Sportbestuur geeft richtlijnen en afspraken die we als sport hiervoor onderling hebben gemaakt. Het gaat over het scheppen van de randvoorwaarden voor beleidsvoering, doelrealisatie en verantwoording aan betrokkenen. Goed sportbestuur is vooral ook het goede voorbeeld géven, het goede voorbeeld léven en anderen in staat stellen dit ook te doen.

Hoewel integriteit een “containerbegrip” dreigt te worden, hebben we voor de sport een aantal heldere afspraken gemaakt. De gedragsregels zijn leidend in de sport, naast dat wat er onder Nederlandse wetgeving en normen van fatsoen valt. Onder integriteit verstaan we het open, eerlijk en transparant je sport uitvoeren. Iets wat bij matchfixing of doping gebruik onder druk komt te staan. Grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie, machtsmisbruik of discriminatie vallen onder ongewenste omgangsvormen. We spreken dan van het schenden of overtreden van de gemaakte afspraken door bepaald gedrag te vertonen of juist na te laten. Een incident zal nooit helemaal zuiver één van de gedragingen bevatten.

Waar kun je zoal alert op zijn;

  • aanbod van, handel in, of vraag naar verboden middelen
  • aangeboden krijgen van geld voor het ‘fixen’ van wedstrijden
  • aangeboden krijgen van een dure auto boven op een overeenkomst
  • verhuur van locaties aan potentiële criminelen: weet aan wie je verhuurt en wat er op de locatie gebeurt
  • criminele inmenging in financiën van een club: weet met wie je zaken doet.

 

Meer informatie over Integriteit in de sport en wat kun je als goed sport bestuur is te vinden op https://centrumveiligesport.nl/grensoverschrijdend-gedrag/integriteit

Deel dit bericht

Nieuw bestuur Eerbeekse Boys

Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Grensoverschrijdend gedrag, dat kan echt niet. Daarom aan het begin van 2022 vraagt Sportkompas aandacht voor preventie. Deze week…