Kindcentrum het p@rk ontvangt als eerste de beweegcontainer.

het park 11

Sport en spelmateriaal uit de beweegcontainer

De basisschoolkinderen zijn in de pauzes vaak buiten te vinden. Dit moment is zeer geschikt om jonge kinderen het plezier in bewegen te laten ervaren. Door sport en spelmateriaal aan te bieden zullen kinderen intrinsiek gemotiveerd zijn om individueel of in groepsverband te gaan bewegen. Dat was de gedachten van de kerngroep leden vanuit het Lokaal Sportakkoord. Dit werd bevestigd door docenten vanuit het basisonderwijs en samen is het project de sport/beweegcontainer gestart in de gemeente Brummen.

De sportcontainers gevuld met sportmateriaal worden aan de basisscholen aangeboden vanuit het Lokaal Sport Akkoord. Het Lokaal Sport Akkoord in de gemeente Brummen heeft als doel meer inwoners het plezier in bewegen te laten ervaren. Woensdag 24 april is de 1e sportcontainer uitgereikt op het KC het P@rk. De aanwezigen kinderen genoten zichtbaar van de nieuwe sportmaterialen en na een paar minuten waren alle kinderen actief in de weer. De reacties waren overweldigend van zowel de docenten, directie en medewerkers van Sportkompas. De firma Nijha heeft voor dit project sportmaterialen samengesteld welke aansluiten bij de leerlijnen van het kind als het gaat om motorische ontwikkeling en vaardigheden. 

De sportcontainer is een actiepunt binnen het thema vaardig in bewegen welke is opgenomen in het Lokaal Sport Akkoord. De andere thema’s zijn; Duurzame sportomgeving , Inclusief sporten en bewegen, Positieve sportcultuur en Vitale sport- en beweegaanbieders. Sportverenigingen en beweegaanbieders  kunnen projecten indienen bij het Lokaal Sport Akkoord welke  als doel hebben om meer inwoners in de gemeente Brummen het plezier in bewegen te laten ervaren. Meer informatie over het Lokaal Sport Akkoord is te verkrijgen  bij verenigingsondersteuner Jacco Peelen – jacco@stichtingsportkompas.nl

Binnenkort komt er een leuke video online over deze dag!

Deel dit bericht

Vereniging-monitor gemeente Brummen

Sport en spelmateriaal uit de beweegcontainer De basisschoolkinderen zijn in de pauzes vaak buiten te vinden. Dit moment is zeer geschikt om jonge kinderen het plezier in bewegen te laten…