Lokaal sportakkoord open voor nieuwe aanvragen

image005

Het Sport- en beweegakkoord heeft als doel dat iedereen in de gemeente Brummen een leven lang met plezier kan sporten en bewegen. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving.

In het akkoord staan ambities die we met elkaar willen bereiken op het gebied van sport en bewegen in de gemeente Brummen, welke in 2020 zijn opgesteld samen met jullie. Hierbij de link https://stichtingsportkompas.nl/wp-content/uploads/2020/03/Sport-en-Beweegakkoord-Brummen-versie-28-mei.pdf  van het akkoord.

Er kunnen nieuwe aanvragen worden ingediend voor het lokaal sportakkoord 2021. We zien graag een aanvraag voor 6 november tegemoet. De aanvragen zullen eind november beoordeeld worden door de kerngroep.

Via de volgende link https://forms.gle/S2SDD5Jb2UtFPr6GA kan er middels een aanvraagformulier een actie worden ingediend bij de kerngroep. Een uitgebreid projectplan met een begroting kan gemaild worden naar lokaalsportakkoordbrummen@stichtingsportkompas.nl.

Op basis van de inhoud en onderbouwing van de aanvraag kan de kerngroep besluiten of het nodig is dat de indieners hun idee mondeling kunnen toelichten.

Deel dit bericht