Modern verenigingsbesturen: Back to Basics

Back-to-Basics

‘De vereniging staat onder druk’, is een veel gehoorde kreet. De filmpjes Back to Basics van de KNVB zijn bedoeld ter inspiratie voor verenigingsbestuurders die werken aan hun vereniging. Hier vind je het eerste deel:

Deel dit bericht