Nieuwe samenstelling bestuur stichting Sportkompas

nieuw bestuur

Vanaf vandaag bestaat het bestuur van stichting Sportkompas weer uit zes leden

Eind vorig jaar lieten de bestuursleden van stichting Sportkompas weten per 1 januari 2019 hun functie neer te leggen. In de tussentijd werd gezocht naar een passende oplossing, met vier nieuwe en twee aangebleven leden is deze gevonden. Stichting Sportkompas draait per direct weer op volle bestuurlijke kracht, dit heeft sportwethouder Margriet Wartena zojuist laten weten. 

“Het maatschappelijk belang van alle werkzaamheden die onder de verantwoordelijkheid van de stichting worden uitgevoerd, is groot,” laat Wartena weten. “De bedrijfsvoering is niet in gevaar gekomen, maar wel gebaat bij een krachtig bestuur. Wij zijn blij dat twee bestuursleden uit het bestuur, namelijk Marion van Wieringen en Pouwel Inberg, bereid zijn om bestuurslid te blijven. Zij krijgen vanaf nu gezelschap van Ingrid de Pagter, Trix van der Linden, Marius Werker en Ria Aartsen. Dinsdag heeft het college een positief advies gegeven over de vier nieuw te benoemen leden. Zojuist heb ik gehoord dat het bestuur deze personen ook daadwerkelijk als bestuurders van de stichting heeft benoemd.”

Waardering voor jarenlange inzet

Hiermee is het aftreden van Wessel van Soest, Mark Donatz, Willem Elshof en Natale David definitief. “Namens stichting Sportkompas wil ik de oud-leden bedanken voor hun jarenlange en tomeloze inzet,” aldus Vivian Tromp, algemeen manager van stichting Sportkompas. “Ik kijk uit naar een vooruitstrevende samenwerking met het nieuwe bestuur.”

Taken tijdelijke bestuur

Het gaat niet om een definitief bestuur, dit benadrukt wethouder Wartena. Vooral de vier nieuwe leden zullen de functie tijdelijk invullen. Eén van hun taken is werk te maken van het formeren van een definitief bestuur. Een andere belangrijke taak in de komende periode is het opstellen van een notitie om te komen tot een stabiele organisatie bij stichting Sportkompas. Zowel financieel, bestuurlijk als organisatorisch. Nu er weer een vernieuwd bestuur is bij stichting Sportkompas, kan het college deze taak samen met het bestuur verder oppakken. Namens het college liet Wartena weten de hoop te hebben dat deze notitie eind april gepresenteerd kan worden.

Deel dit bericht