Aangepast sporten

Binnen stichting Sportkompas is beweegcoach Femke Grolman actief. Zij kan mensen met specifieke vragen over aangepast bewegen of sporten verder helpen. Daarbij kun je denken aan sporten met of na een blessure of met een (chronische) ziekte. Dit kan binnen de gemeente Brummen, maar ook daarbuiten.

Femke is onderdeel van een regionale werkgroep waarin onderling contact wordt onderhouden informatie wordt uitgewisseld. Op die manier kan zij mensen met een specifieke vraag snel aan de juiste organisatie of vereniging koppelen. Daarbij kijkt zij altijd naar de behoefte van de persoon enerzijds en de mogelijkheden in de regio anderzijds. Mocht er geen passend aanbod voorhanden zijn dan kijken wij als stichting of we zelf dat aanbod kunnen creëren, het liefst in samenwerking met bestaande beweegaanbieders.

Binnen het netwerk zijn er, naast de contacten met de sportverenigingen, contacten met Philadelphia, stichting Spoenk, Uniek Sporten, Fonds Gehandicapten Sport en Team voor Elkaar.