Bewegingsonderwijs

Het bewegingsonderwijs wordt door de meeste scholen in de gemeente Brummen zelf verzorgd. Vanuit stichting Sportkompas is combinatiefunctionaris sport Martijn Sikkema eens in de drie à vier weken aanwezig bij een gymles van een basisschoolgroep. Op die manier laat hij de basisschoolkinderen en de leerkrachten kennismaken met diverse vormen van sport en spel, zodat leerkrachten de suggesties en ideeën van Martijn eventueel kunnen overnemen tijdens hun eigen lessen. Ook krijgen zij daarbij handvatten voor het inrichten en uitvoeren van een goede gymles.

Daarnaast kan Martijn leerkrachten ondersteunen en adviseren als het gaat om groepen/leerlingen met (gecompliceerde) gedrags- of concentratieproblematiek. Voor meer informatie: mail naar martijn@stichtingsportkompas.nl.