Lokaal Sportakkoord Brummen

“Doel van het sportakkoord is meer mensen met plezier laten bewegen in Brummen”

Wat is het sportakkoord?

In samenwerking met de Gelderse Sport Federatie, NOC*NSF en de kerngroep zijn ambities geformuleerd die inhoud gaan geven aan de thema’s. 

De thema’s binnen het lokaal sportakkoord zijn in de gemeente Brummen; 

  • Inclusief sporten en bewegen
  • Duurzame sportinfrastructuur
  • Vitale aanbieders
  • Positieve sportcultuur
  • Vaardig in bewegen.

Meer informatie over het lokaal sportakkoord is te verkrijgen bij Vivian (vivian@stichtingsportkompas) of de verenigingsondersteuner Jacco (jacco@stichtingsportkompas.nl)

 

 

Vanuit het lokaal sportakkoord zijn de volgende workshops gepland in 2020.

Workshop: “train de trainer”

De workshop “4 inzichten voor de trainer” is gepland op vrijdag 21 februari van 19.00 – 22.00 uur. locatie Rhienderoord. De workshop is georganiseerd in samenwerking met ZV De Spreng en vv SHE en er zijn nog enkele plekjes beschikbaar.

Tijdens de scholing ‘4 inzichten over trainerschap’ brengen trainers hun sterke én hun ontwikkelbare punten in kaart en reflecteren ze op hun eigen rol als trainer. Ze leren daardoor hoe ze hun kwaliteiten het beste kunt inzetten, ook in lastige situaties. Een voorbeeld hiervan is het aanspreken van sporters op hun gedrag, of sporters meer verantwoordelijkheid te geven tijdens een training.

Opgeven kan via de link https://www.academievoorsportkader.nl/bijeenkomsten/sportopleidingen/21022020zvdespreng

Voor vragen kunt u terecht bij de verenigingsondersteuner Jacco Peelen jacco@stichtingsportkompas.nl

Workshop: “grensoverschrijdend gedrag”.

maandag 16 maart tijdens sportcafé 2020. Registreer hier je ticket. (nog in behandeling)

Workshop “Sporters met een verstandelijke beperking”

De workshop “ Sporters met een verstandelijke beperking” is gepland op donderdag 23 april 2020 van 19.00 -22.00 uur. Locatie Rhienderoord. De workshop is georganiseerd in samenwerking met VV Oeken en er zijn nog enkele plekjes beschikbaar.

Opgeven kan via de link

https://www.academievoorsportkader.nl/bijeenkomsten/sportopleidingen/sporters-met-een-verstandelijke-beperking/20200113151121

In het kader van veiligheid en preventie binnen de (sport) vereniging:

 

VOG voor de vrijwilliger binnen de vereniging.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Meer informatie https://www.justis.nl/producten/vog/

Bel 113 bij vermoeden zelfdoding

In de landelijke media is de afgelopen periode aandacht gegeven aan zelfmoord. Helaas stappen te veel mensen uit het leven omdat er geen hulp is uit de directe omgeving. Om zelfmoord te voorkomen is het belangrijk het gesprek aan met die ene vriend/ collega /familielid/ sportmaat die mogelijk zelfmoordgedachten heeft. Leer hoe te signaleren, door te vragen en samen hulp te zoeken. Doe nu de gratis online training suïcidepreventie. Meer informatie op 113.nl