Pleinactiviteiten

pleinactiviteit200

Mooie vorm van samenwerking: schoolpleinactiviteiten

Gezamenlijk plan om kinderen meer te laten bewegen 

Brummen/Eerbeek – Bewegen is goed voor ieder kind. Door bewegen en leren af te wisselen kun je je beter concentreren. Meer bewegen leidt tot betere schoolprestaties en het heeft een positief effect op je zelfvertrouwen. En meer bewegen maakt ook school leuker. Dus genoeg redenen voor gemeente, scholen, kinderopvangorganisaties en Stichting Sportkompas om dit nieuwe jaar te starten met het plan ‘Pleinactiviteiten’. Als gevolg van de coronapandemie zien scholen en kinderopvanginstellingen dat veel kinderen niet goed in hun vel zitten. Vandaar een plan te maken om daar verandering in te brengen. 

“De coronacrisis heeft gevolgen voor het leven van kinderen en jongeren. Ze hebben minder gesport en bewogen, mentaal gaat het minder goed en hun schoolresultaten zijn minder positief,” legt onderwijs- en jeugdwethouder Ingrid Timmer uit. “Daarom heeft de regering het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in het leven geroepen. Scholen en gemeenten ontvangen beide een bedrag om de achterstanden die zijn ontstaan weg te werken. Toen dit bekend werd hebben wij de scholen en kinderopvang zelf in de lead gezet om aan te geven hoe we het geld het beste kunnen inzetten. We zijn uitgegaan van de kennis van de professionals, waaronder ook die van Stichting Sportkompas. Samen zijn deze professionals tot dit plan gekomen.” De wethouder laat weten dat eind vorig jaar het college van burgemeester en wethouders het plan heeft goedgekeurd. 

Samenwerken

“Hoe beter kinderen weer in hun vel komen te zitten hoe makkelijker zij het leren weer oppakken. En hoe mooi is het dat door de samenwerking met alle scholen en kinderopvang alle kinderen hier voordeel en plezier van hebben”, aldus Wethouder Timmer. “Het is zo waardevol en goed om te zien hoe onze scholen, maatschappelijke organisaties zoals Sportkompas en wij als gemeente echt als een gezamenlijke kring om onze kinderen heen staan en samenwerken”.

Kwaliteit van bewegen

Teamleider Sportservice bij Stichting Sportkompas Jacco Peelen is blij dat zij hebben mee kunnen denken over en mee kunnen werken aan de invulling van de wekelijkse pleinactiviteiten. “Het is nodig om de frequentie en kwaliteit van bewegen voor kinderen te verhogen. Met onze professionele beweegcoaches stimuleren we kinderen op motorisch, cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak.” Sportkompas heeft volgens Peelen als doel een bijdrage te leveren aan de vitaliteit van de inwoners van de gemeente Brummen. Met het brede aanbod van bewegen bij de pleinactiviteiten en het bewegingsonderwijs sluit Sportkompas nu naadloos aan op vraag vanuit het onderwijs en de kinderopvang. “Het is geweldig dat we hiermee een verbinding hebben met het onderwijs in de gemeente Brummen. En dat dit ten goede komt aan gezondheidswinst en de ontwikkeling van onze jonge inwoners.” 

Beweegactiviteiten: óók voor peuters

De pleinactiviteiten zijn niet alleen voor schoolkinderen bedoeld, maar ook voor peuters bij de kinderopvang. “De peuters vinden het erg leuk om samen met de sportcoaches beweegactiviteiten te doen. Zelfs voor de allerkleinsten, die net lopen, is het leuk om samen te bewegen en spelletjes te doen,” vertelt Herma Ruijsch van UtTrepke uit Empe opgetogen.

Maar ook Nicole Horstink van de C. van Leeuwenschool uit Eerbeek is erg enthousiast over de pleinactiviteiten: “Het is goed voor de kinderen om zich even te ontspannen tussen het leren door. De beweegactiviteiten helpt de kinderen om even met hun lichaam bezig te zijn in plaats van met hun hoofd. Na de beweegactiviteiten zijn ze weer beter in staat om het leren weer op te pakken. En het belangrijkste wat we zien, is dat de kinderen er erg enthousiast over zijn. En dat is waar we het allemaal voor doen!” 

Beter gymnastiekonderwijs

In de afgelopen coronaperiode heeft Sportkompas al volop bewegingsonderwijs gegeven om de docenten te ontlasten bij de noodopvang tijdens de lockdowns. De reacties vanuit het onderwijs, de kinderen en de vakleerkrachten van Sportkompas waren zeer positief. Daarom hebben scholen zelf besloten met het extra geld dat zij van het Rijk krijgen, óók het beweegonderwijs een impuls te geven. Eén van de gymlessen wordt namelijk gegeven door een vakleerkracht van Sportkompas. Dit levert voor de leerkrachten meerdere voordelen op. Zij krijgen hiermee zelf een stukje professionele scholing (coaching on the job, samen voorbereiden, uitvoeren en evalueren/reflecteren). Maar ook zijn er andere ogen die naar het kind kijken. Deze extra observaties leveren voor de leerkracht ook extra inzichten op. En daarnaast geeft de inzet van de vakleerkracht van Sportkompas ook ruimte voor meer handen in de klas. Letterlijk bij de gymles zelf, maar ook doordat de leerkracht op dat moment ook tijd heeft om andere kinderen te ondersteunen, bijvoorbeeld als het gaat om taal of rekenen. 

Kansgelijkheid

Per Theeuwes, directeur BS St. Pancratius, vindt als basisschool de motorische ontwikkeling en het bewegen net zo belangrijk als de sociaal-emotionele en de cognitieve ontwikkeling van leerlingen. “Dit is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij merken dat de gymdocenten van Sportkompas goede lessen verzorgen, waarbij alle beweegdoelen ook echt aan bod komen. De combinatie van deze lessen, de pleinactiviteiten en onze eigen activiteiten voor bewegend leren doen de leerlingen goed.” In de ogen van Theeuwes wordt de kansengelijkheid voor alle kinderen op deze manier groter. “Als gevolg van dit plan bewegen alle kinderen meer. Het is fantastisch dat we dit in de gemeente Brummen samen voor elkaar hebben gekregen!”

Deel dit bericht