Uw privacy, onze zorg

Stichting Sportkompas kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Sportkompas en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het inschrijfformulier aan Stichting Sportkompas heeft verstrekt. Stichting Sportkompas kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Gegevens opvragen en opslaan

Deze gegevens vragen we aan u en slaan we op in ons administratiesysteem:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adres, postcode & woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer (alleen in geval van automatische incasso)

Deze gegevens slaan wij op in ons systeem om betalingsopdrachten te verwerken, een nieuwsbrief te versturen, u te benaderen in geval van calamiteiten en u te informeren over ontwikkelingen omtrent onze diensten en activiteiten welke betrekking hebben op u of uw kind waarvan u de ouder/verzorger bent.

Ons administratiesysteem

Stichting Sportkompas gebruikt het systeem In-sight van BOSS als administratiesysteem voor alle lessen en abonnementen. Uw gegevens zijn alleen in te zien door medewerkers van Stichting Sportkompas door middel van een wachtwoord. De gegevens kunnen gebruikt worden voor het versturen van nieuwsbrieven.

Als u 7 jaar niet meer bij ons geweest bent, halen we uw gegevens uit In-Sight. Computerprogramma's of –systemen nemen geen besluiten zonder dat daar een menselijke handeling (bijvoorbeeld door een medewerker van Stichting Sportkompas) tussen zit.

Uw gegevens inzien, aanpassen of weghalen

U kunt ons vragen (via privacy@stichtingsportkompas.nl ) om binnen 4 weken:
- uw gegevens in te zien, aan te passen of weg te halen uit ons administratiesysteem
- de persoonsgegevens die wij van u hebben naar een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

Stichting Sportkompas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Sportkompas verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met stichting Sportkompas op via privacy@stichtingsportkompas.nl