Jeugd

Plezier in sport en bewegen is de belangrijkste reden om te gaan sporten. Als je je op jonge leeftijd een actieve leefstijl eigen maakt door sport, heb je 3,5 keer zoveel kans om ook op volwassen leeftijd een actieve sporter te zijn. Plezier in sport en bewegen begint ermee dat kinderen hun ‘fysieke alfabet’ breed ontwikkelen. Een belangrijke basis wordt gelegd met gymles op school, maar ook de jeugdtrainers van sportclubs zijn een belangrijke schakel.

Aangepast sporten

Aangepast sporten

Binnen stichting Sportkompas is beweegcoach Femke Grolman actief. Zij kan mensen met specifieke vragen over aangepast bewegen of sporten verder helpen. Daarbij kun je denken aan sporten met of na een blessure of met een (chronische) ziekte. Dit kan binnen de gemeente Brummen, maar ook daarbuiten.

Femke is onderdeel van een regionale werkgroep waarin onderling contact wordt onderhouden en informatie wordt uitgewisseld. Op die manier kan zij mensen met een specifieke vraag snel aan de juiste organisatie of vereniging koppelen. Daarbij kijkt zij altijd naar de behoefte van de persoon enerzijds en de mogelijkheden in de regio anderzijds. Mocht er geen passend aanbod voorhanden zijn dan kijken wij als stichting of we zelf dat aanbod kunnen creëren, het liefst in samenwerking met bestaande beweegaanbieders.

Binnen het netwerk zijn er, naast de contacten met de sportverenigingen, contacten met Philadelphia, stichting Spoenk, Fonds Gehandicapten Sport, Team voor Elkaar en Uniek Sporten.

Uniek sporten

Uniek Sporten organiseert regionale samenwerkingsverbanden die het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking bevorderen. Vanuit deze samenwerkingsverbanden wordt enerzijds ondersteuning geboden aan sportverenigingen en -aanbieders die gehandicaptensport willen aanbieden. Anderzijds zorgen deze samenwerkingsverbanden ervoor dat mensen met een beperking geholpen worden bij het vinden van een geschikte sport. Via onderstaand formulier kun je het unieke sportaanbod in jouw omgeving ontdekken.

Deel dit bericht