Jeugd

Plezier in sport en bewegen is de belangrijkste reden om te gaan sporten. Als je je op jonge leeftijd een actieve leefstijl eigen maakt door sport, heb je 3,5 keer zoveel kans om ook op volwassen leeftijd een actieve sporter te zijn. Plezier in sport en bewegen begint ermee dat kinderen hun ‘fysieke alfabet’ breed ontwikkelen. Een belangrijke basis wordt gelegd met gymles op school, maar ook de jeugdtrainers van sportclubs zijn een belangrijke schakel.

Bewegingsonderwijs

Voor het schooljaar 2019-2020 verzorgt Sportkompas de gymlessen voor OBS Spr@nkel, KC Sterrenbeek en KC het P@rk. Vanuit de gelden voor werkdrukverlaging zijn er mogelijkheden ontstaan voor scholen om de gymlessen uit te besteden aan gediplomeerde vakleerkrachten. Sportkompas heeft deze vakleerkrachten in huis en wil ze graag inzetten om het bewegingsonderwijs in de gemeente Brummen naar een hoger niveau te tillen. De groepsleerkrachten worden op deze manier even ontzien en krijgen zo ruimte voor andere taken.

De overige scholen verzorgen de gymlessen zelf, maar Sportkompas blijft beschikbaar voor ondersteuning. Onze combinatiefunctionaris sport Martijn Sikkema kan aanwezig zijn bij een gymles van een basisschoolgroep om de kinderen en de leerkrachten kennis te laten maken met diverse vormen van sport en spel, zodat leerkrachten de suggesties en ideeën van Martijn eventueel kunnen overnemen tijdens hun eigen lessen. Ook krijgen zij daarbij handvatten voor het inrichten en uitvoeren van een goede gymles.

Martijn kan leerkrachten ook ondersteunen en adviseren als het gaat om groepen/leerlingen mer (gecompliceerde) gedrags- of concentratieproblematiek.

Voor meer informatie over het bewegingsonderwijs kun je mailen naar martijn@stichtingsportkompas.nl.

Deel dit bericht