Jeugd

Plezier in sport en bewegen is de belangrijkste reden om te gaan sporten. Als je je op jonge leeftijd een actieve leefstijl eigen maakt door sport, heb je 3,5 keer zoveel kans om ook op volwassen leeftijd een actieve sporter te zijn. Plezier in sport en bewegen begint ermee dat kinderen hun ‘fysieke alfabet’ breed ontwikkelen. Een belangrijke basis wordt gelegd met gymles op school, maar ook de jeugdtrainers van sportclubs zijn een belangrijke schakel.

Lokaal Sportakkoord Brummen

“Doel van het sportakkoord is meer mensen met plezier laten bewegen in Brummen”

Wat is het sportakkoord?

 

 

 

Vanuit het lokaal sportakkoord zijn de volgende workshops gepland in 2020.

Lokaal sportakkoord

In samenwerking met de Gelderse Sport Federatie, NOC*NSF en de kerngroep zijn ambities geformuleerd die inhoud gaan geven aan de thema’s.

De thema’s binnen het lokaal sportakkoord zijn in de gemeente Brummen;

  • Inclusief sporten en bewegen
  • Duurzame sportinfrastructuur
  • Vitale aanbieders
  • Positieve sportcultuur
  • Vaardig in bewegen.

Meer informatie over het lokaal sportakkoord is te verkrijgen bij Vivian (vivian@stichtingsportkompas) of de verenigingsondersteuner Jacco (jacco@stichtingsportkompas.nl)

 

Concept Lokaal Sportakkoord

In de gemeente Brummen  is de afgelopen maanden gewerkt aan een Lokaal Sportakkoord. 

Vele organisaties hebben hun ideeën en ambities op het gebied van Sport en Bewegen met ons gedeeld en al deze input hebben we gebruikt om het concept akkoord te schrijven

Waarom het Sport- en beweegakkoord in de gemeente Brummen?

Het Sport- en beweegakkoord heeft als doel dat iedereen in de gemeente Brummen een leven lang met plezier kan sporten en bewegen. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving.  In het akkoord staan ambities die we met elkaar willen bereiken op het gebied van sport en bewegen. 

Klik hieronder voor het concept lokaal sportakkoord!

➡️concept Sport- en Beweegakkoord Brummen

Uitnodiging

Inloopbijeenkomst

Omdat we ons voor kunnen stellen dat er wellicht nog vragen zijn over het concept akkoord, én we natuurlijk heel graag zoveel mogelijk organisaties zien die zich aan dit akkoord verbinden, nodigen we u van harte uit om langs te komen tijdens een informele inloopbijeenkomst. 

Datum:            Maandag 16 maart
Tijdstip:           Tussen 17.30 – 19.30 uur
Locatie:           Rhienderoord, Brummen

 Tijdens deze bijeenkomst is de kerngroep die betrokken is bij het Sport- en beweegakkoord beschikbaar voor vragen. Daarnaast kunt u zich met uw organisatie ter plekke aanmelden om mee te tekenen. U kunt binnen komen lopen wanneer u dat uitkomt, er is geen centrale start of afsluiting.

Spreken één of meerdere van de benoemde ambities en acties  in het concept u aan en wilt u graag een bijdrage leveren aan het akkoord? Of heeft u nog vragen en/of aanvullingen? 

Dan bent u van harte uitgenodigd om langs te komen bij de inloopbijeenkomst.  

We hopen op een grote betrokkenheid en opkomst. Aanmelden Omdat we wel graag een indicatie willen hebben van het aantal personen dat langs gaat komen, kunt u zich aanmelden via info@sportkompas.nl
Aanmelden is mogelijk tot en met vrijdag 13 maart. 

Workshop: “Lichamelijke en seksuele integriteit”.

maandag 16 maart tijdens sportcafé 2020. Registreer HIER je ticket.

We weten dat seksueel grensoverschrijdend gedrag veel voorkomt: 12% van de minderjarige sporters maakt het mee. Maar wanneer gaat een grap, een aanraking, een blik of een opmerking eigenlijk over de grens? En kan er ook sprake zijn van gewenst en acceptabel gedrag waar het gaat om het lichaam en seksualiteit? Dit zijn vragen die tijdens de interactieve lezing van Esther van der Steeg worden beantwoord. Esther is pedagoog en consulent seksuele gezondheid en deed onderzoek naar lichamelijke en seksuele integriteit in de sport.

Workshop “Sporters met een verstandelijke beperking”

De workshop “ Sporters met een verstandelijke beperking” is gepland op donderdag 23 april 2020 van 19.00 -22.00 uur. Locatie Rhienderoord. De workshop is georganiseerd in samenwerking met VV Oeken en er zijn nog enkele plekjes beschikbaar.

Opgeven kan via HIER

In het kader van veiligheid en preventie binnen de (sport) vereniging:

VOG voor de vrijwilliger binnen de vereniging.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Meer informatie https://www.justis.nl/producten/vog/

Bel 113 bij vermoeden zelfdoding

In de landelijke media is de afgelopen periode aandacht gegeven aan zelfmoord. Helaas stappen te veel mensen uit het leven omdat er geen hulp is uit de directe omgeving. Om zelfmoord te voorkomen is het belangrijk het gesprek aan met die ene vriend/ collega /familielid/ sportmaat die mogelijk zelfmoordgedachten heeft. Leer hoe te signaleren, door te vragen en samen hulp te zoeken. Doe nu de gratis online training suïcidepreventie. Meer informatie op 113.nl

Deel dit bericht