Rubriek: Op weg naar een Hybride Leeromgeving XL

per hybride goed

Stimuleringsprijs Gelders Sportklimaat

Tijdens het tv-programma; Gelderland Sport op Omroep Gelderland werd bekend gemaakt dat Hybride Leeromgeving XL de 3e prijs heeft gewonnen! De bijbehorende beloning van 10.000,- zal door ons gebruikt worden om het plan te gaan realiseren. Hierbij zullen wij hulp krijgen van HAN studenten die hun opgedane kennis en expertise gaan inzetten en deze tegelijkertijd zullen uitbreiden. 

Doel van de prijs is om met creatieve samenwerkingsverbanden van organisaties in sport, zorg, welzijn, overheid, toerisme en onderwijs meer inwoners van Gelderland in beweging te brengen en zo bij te dragen aan een gezond Gelders Sportklimaat. 

Nieuwe Rubriek

En juist die samenwerkingsverbanden gaan we de komende tijd wat beter leren kennen in onze nieuwe rubriek: Op weg naar een Hybride Leeromgeving XL. In deze rubriek nemen we jullie mee in ons proces naar de uitvoering van ons projectplan. Zo nemen we jullie mee achter de schermen bij de verschillende stappen die gezet gaan worden en interviewen we verschillende partners met vragen als: wat betekent Hybride Leeromgeving XL voor jou?

Als eerste aan het woord: Per Theeuwes. Directeur van de St. Pancratiusschool in Brummen. 

Wat is jouw visie op het hybride leren?

Variatie van werkvormen en veel bewegen zijn belangrijke voorwaarden voor kinderen om tot leren te komen. Op basisschool St. Pancratius wordt de grote speelplaats gefaseerd getransformeerd tot een uitdagend groen speelplein.

Dit uitdagen is door de school verdeeld in drie categorieën:

  • Emotionele uitdagingen: deze uitdagingen prikkelen de zintuigen;
  • Cognitieve uitdagingen: deze uitdagingen sluiten aan bij de cognitieve vakken school: lezen, taal, rekenen en wereldoriëntatie middels spel en onderzoek.
  • Motorische uitdagingen: deze uitdagingen zijn gerelateerd aan bewegen, de ontwikkeling van de motoriek van de kinderen.

De school vindt het belangrijk om verbinding te zoeken met andere scholen, verenigingen en organisaties. Een belangrijke partner van de school bij het stimuleren van bewegen is stichting Sportkompas. Er worden naschoolse sportclinics gegeven door vrijwilligers van sportverenigingen en door medewerkers van Sportkompas.

De volgende stap is om met gebruikmaking van hybride leren de mogelijkheden van het beweegaanbod te vergroten. Hybride leren houdt in dat studenten naast ‘schools leren’ ook werkplekleren, dit is a.h.w. verweven in één leeromgeving. Studenten leren daardoor met begeleiding vanuit het werkveld in een authentiek werkproces.

Wat is de toegelegde waarde van hybride studenten in het basisonderwijs?

De Pancratius ziet hybride leren als een leeromgeving in Brummen met een integraal aanbod, waarin basisscholen (fysieke beroepspraktijk), Sportkompas en opleiding(en) bijeen worden gebracht

Door basisscholen (het werkveld) bij het onderwijsproces van studenten te betrekken, wordt de kwaliteit en relevantie van het onderwijs versterkt en wordt de aansluiting van het beroepsonderwijs op het werkveld (vice versa) geborgd. De beroepsontwikkeling en de bijbehorende beroepstaken vormen het uitgangspunt van het onderwijs en tijdige beroepsidentificatie bij studenten en motivatie wordt gestimuleerd en ondersteund. Voor basisscholen biedt het de mogelijkheid om m.b.v. van studenten een breed en uitdagend bewegingsaanbod te realiseren.

Welke verbinding en rol is hierbij met sportkompas?

Sportkompas is de verbindende schakel tussen de basisscholen en het beroepsonderwijs. Hybride betekent verbinding binnen de gemeente Brummen!

 

Deel dit bericht

Activiteiten Herfstvakantie 2022

Stimuleringsprijs Gelders Sportklimaat Tijdens het tv-programma; Gelderland Sport op Omroep Gelderland werd bekend gemaakt dat Hybride Leeromgeving XL de 3e prijs heeft gewonnen! De bijbehorende beloning van 10.000,- zal door…

Nieuw bestuur Eerbeekse Boys

Stimuleringsprijs Gelders Sportklimaat Tijdens het tv-programma; Gelderland Sport op Omroep Gelderland werd bekend gemaakt dat Hybride Leeromgeving XL de 3e prijs heeft gewonnen! De bijbehorende beloning van 10.000,- zal door…