Rubriek: Opweg naar een Hybride Leeromgeving XL

Screenshot 2021-03-12 at 14.31.53

In deze rubriek nemen we jullie mee in ons proces opweg naar de uitvoering van ons projectplan: Hybride leeromgeving XL. Zo nemen we jullie mee achter de schermen bij de verschillende partners en vragen waarom en wat Hybride Leeromgeving Xl met en voor hun kan betekenen. 

Maar wat was Hybride Leeromgeving XL ook alweer?

Hybride leeromgeving XL

De stichting Sportkompas wil met de hybride leeromgeving XL de inwoners van de gemeente Brummen in beweging brengen. Dit door de inzet van jonge professionals. In een hybride leeromgeving kunnen sportstudenten zich ontwikkelen in een dynamisch sportbedrijf en werken aan een eigen toekomst. De activiteiten zijn erop gericht dat iedereen mee kan doen in een veilig sport- en beweegklimaat: jeugd, ouderen en mensen met een beperking.

De jury: “Dit project betrekt studenten bij het in beweging brengen van Gelderland. Dat kan van grote waarde zijn voor het praktijkleren.”

Stimuleringsprijs Gelders Sportklimaat

Tijdens het tv-programma; Gelderland Sport op Omroep Gelderland werd bekend gemaakt dat Hybride Leeromgeving XL de 3e prijs heeft gewonnen! De bijbehorende beloning van 10.000,- zal door ons gebruikt worden om het plan te gaan realiseren. Hierbij zullen wij hulp krijgen van HAN studenten die hun opgedane kennis en expertise gaan inzetten en deze tegelijkertijd zullen uitbreiden. 

Doel van de prijs is om met creatieve samenwerkingsverbanden van organisaties in sport, zorg, welzijn, overheid, toerisme en onderwijs meer inwoners van Gelderland in beweging te brengen en zo bij te dragen aan een gezond Gelders Sportklimaat. 

Nieuwe Rubriek

En juist die samenwerkingsverbanden gaan we de komende tijd wat beter leren kennen in onze nieuwe rubriek: Op weg naar een Hybride Leeromgeving XL. In deze rubriek nemen we jullie mee in ons proces op weg naar de uitvoering van ons projectplan. Zo nemen we jullie mee achter de schermen bij de verschillende stappen en interviewen we de verschillende partners met vragen als: wat betekent Hybride Leeromgeving XL voor jou?


Aan het woord: Marinus van Tent Beking. Secretaris Sportclub Brummen

Wat is jouw visie op het hybride leren?

Hybride leren voor sportverenigingen biedt louter een “win-win-win-win situatie”.

Wat is de toegelegde waarde van hybride studenten in het basisonderwijs?

De jeugd
Voor de jeugd (de deelnemers) begeleiding door professionals in de dop, die hebben gekozen voor hun passie. Begeleiding die zorgt voor veel plezier met sport en bewegen. Bewegen dat zeker in de tegenwoordige tijd zo nodig is om mensen van jongs af aan gezond te houden.

 

De studenten
Voor de studenten het opdoen van praktische leerervaring en werken zij daarmee aan hun toekomst. Bovendien leveren zij een maatschappelijke bijdrage.

 

De sportverenigingen
Voor verenigingen betekent dit een mooie ondersteuning voor het sport- en beweegaanbod en het levert een bijdrage aan het breder inzetbaar en duurzamer maken van de sportaccommodatie.

 

Welke verbinding en rol is hierbij met sportkompas?
Sportkompas geeft hiermee invulling aan één van haar belangrijke taken. Het binden en verbinden op het gebied van het sport- en beweegaanbod.

Als enige organisatie in onze gemeente is Sportkompas in staat om invulling te geven aan deze verbindende rol. Zij zijn het die zicht hebben op het volledige sport- en beweegaanbod in Brummen en kunnen daar gevraagd en ongevraagd over adviseren aan een ieder die daar behoefte aan heeft.

Deelnemers aan sport en bewegen alsmede het sportverenigingsleven hebben enorm veel baat bij deze rol van Sportkompas. Het is namelijk het enige loket dat hiervoor voor hen beschikbaar is in de gemeente Brummen.

 

Samengevat 

Winnaars op alle vier de vlakken die erbij betrokken zijn!
Inmiddels is bij iedereen wel duidelijk dat bewegen voor ons mensen bittere noodzaak is. Dat is met vele studies voldoende bewezen.
En zoals bij zoveel onderwerpen is het belangrijk om daar van jongs af aan mee te beginnen. Kortom de theorie is duidelijk.
Nu is het zaak om daar in de praktijk ook echt invulling aan te geven, zodat sporten en bewegen op een plezierige manier mogelijk wordt voor alle kinderen.
Dat vergt een lange adem en daar wil ik met veel plezier mijn steentje aan bijdragen.

 

Voor de visualisatie heb ik er twee plaatjes bij gedaan.
De eerste onderstreept mijn conclusie dat de theorie nu moet worden omgezet in daden, waarvoor zeker doorzettingsvermogen nodig zal zijn. Het tweede plaatje is mijn beeld van de Hybride leeromgeving XL. Zeker niet volledig en gezien door de Sportclub Brummen-bril.

Deel dit bericht