Sportclub Brummen en voetbalvereniging Oeken beëindigen samenwerking

Logo-SJO-Oeken-Brummen

De samenwerking tussen de jeugdafdelingen en het vrouwenvoetbal van Sportclub Brummen en voetbalvereniging Oeken krijgt in het nieuwe seizoen 2021-2022 geen vervolg. De besturen hebben samen geconstateerd dat de visies op een vruchtbare samenwerking onvoldoende basis bieden voor een toekomstbestendig en gezamenlijk voetbalaanbod in de gemeente Brummen. 

De toekomstvisies van beide clubs bieden onvoldoende basis voor een voortzetting van de huidige samenwerking. De Algemene Leden Vergadering van Sportclub Brummen wil de samenwerking omzetten in een proces dat moet leiden tot een fusie van de beide clubs met ingang van het seizoen 2021-2022. Mocht hiervoor geen basis te vinden zijn dan is het alternatief om de bestaande samenwerking te beëindigen. De Algemene Leden Vergadering van vv Oeken wil de huidige samenwerking graag voortzetten en uitbreiden, zonder dat een fusie op korte termijn het eindresultaat is.

Beide besturen hebben altijd voor ogen gehouden dat een samenwerking moet leiden tot een toekomstbestendig aanbod van het voetbal in de gemeente Brummen. Daarop hebben zij eind 2020 besloten om verkennende gesprekken met elkaar te hebben, begeleid door een extern onafhankelijk procesbegeleider. Het doel was te onderzoeken welke opties tot de mogelijkheden behoren om de bestaande samenwerking voort te zetten en toekomstbestendig te maken.

Vertrekpunt voor het aangaan van deze verkenning was dat beide clubs hun voorgenomen standpunten los zouden laten en dat er een perspectief aan de leden van de clubs zou worden geboden vóór 1 maart 2021. 

De open en intensieve gesprekken in de afgelopen vier maanden, die altijd met wederzijds respect hebben plaatsgehad, hebben geen gezamenlijk en breed gedragen voorstel opgeleverd, waarmee de afzonderlijke besturen terug kunnen naar hun leden. Zij zullen hen nu informeren dat de samenwerking vanaf het nieuwe seizoen 2021-2022 niet wordt voortgezet.

De besturen van Sportclub Brummen en voetbalvereniging Oeken betreuren deze beslissing, maar hebben respect voor de inzet en waarderen de openheid van de betrokken bestuursleden waarmee gezocht is naar oplossingen. Zij hebben het vertrouwen uitgesproken dat de clubs in harmonie naast elkaar het voetbal in de gemeente blijven aanbieden.

Deel dit bericht

Vv Oeken bedankt sponsorcollectief De Overkant

De samenwerking tussen de jeugdafdelingen en het vrouwenvoetbal van Sportclub Brummen en voetbalvereniging Oeken krijgt in het nieuwe seizoen 2021-2022 geen vervolg. De besturen hebben samen geconstateerd dat de visies…