STEM! Voor de Stimuleringsprijs Gelders Sportklimaat!

Foto Sportkompas

STEM HIER!


De zeven plannen die nog kans maken op de Stimuleringsprijs Gelders sportklimaat zijn gekozen! Voor de jury, bestaande uit gedeputeerde Jan Markink, oud-volleyballer en beweegpromotor Bas van de Goor en rolstoelbasketbalster Bo Kramer, was het een flinke klus om een keuze te maken uit de 61 ingestuurde plannen. Bas van de Goor: “We zijn onder de indruk van zóveel energieke plannen in Gelderland. We hebben weloverwogen deze zeven plannen gekozen, maar we laten de andere plannen zeker niet vallen. In het fantastische netwerk dat Gelders Sportakkoord is, moeten we meer initiatieven op gang kunnen helpen.”

Spreiding over regio’s en doelgroepen
Bij de selectie heeft de jury goed naar het brede plaatje gekeken. Met de zeven gekozen plannen is er een spreiding over heel Gelderland. Bovendien worden heel veel doelgroepen betrokken in de plannen: onder andere kinderen, ouderen, patiënten met kanker, migranten, studenten en mensen met een beperking. Ook is gekeken of plannen na uitvoering uitgezet kunnen worden op andere plaatsen in Gelderland en was meegaan met innovatie, zoals de inzet van een app, een criterium.

Vanaf 26 november telt jouw stem!
De zeven gekozen plannen worden van 26 november tot en met 1 december in de spotlights gezet door Omroep Gelderland. Jij kunt dan stemmen op het plan dat jij het beste vindt. De stemmen van het publiek tellen voor 50% mee, de andere 50% bepaalt de jury. De winnaar krijgt € 20.000,-, de nummers 2 en 3 € 10.000,-. Daarnaast is er voor de finalisten steun van de studenten van HAN bij de uitwerking en uitvoering.

Hybride leeromgeving XL
Sportkompas wil met de hybride leeromgeving XL de inwoners van de gemeente Brummen in beweging brengen. Dit door de inzet van jonge professionals. In een hybride leeromgeving kunnen bijvoorbeeld sportstudenten zich ontwikkelen in een dynamisch sportbedrijf en werken aan een eigen toekomst. Het gaat daarbij om een vorm van hybride leren waarbij theorie, vaardigheden en werken in de beroepspraktijk met elkaar zijn geïntegreerd. De activiteiten zijn erop gericht dat iedereen mee kan doen in een veilig sport- en beweegklimaat: jeugd, ouderen en mensen met een beperking. 

De jury: “Dit project betrekt studenten bij het in beweging brengen van Gelderland. Dat kan van grote waarde zijn voor het praktijkleren.”

Stimuleringsprijs Gelders Sportklimaat
Met de Stimuleringsprijs Gelders Sportklimaat willen we samen met Omroep Gelderland en Gelderse Sport Federatie het sportklimaat in Gelderland verbeteren. Dit door samenwerking tussen sport, zorg, welzijn, overheid, toerisme en onderwijs te stimuleren. 

Deel dit bericht

Rubriek: Opweg naar een Hybride Leeromgeving XL

STEM HIER! De zeven plannen die nog kans maken op de Stimuleringsprijs Gelders sportklimaat zijn gekozen! Voor de jury, bestaande uit gedeputeerde Jan Markink, oud-volleyballer en beweegpromotor Bas van de Goor…