Steuntje in de rug voor de lokale sportverenigingen: Kwijtschelding huurkosten is definitief!

Vacatures Sportkompas

Kwijtschelding huurkosten is definitief 

Steuntje in de rug voor de lokale sportverenigingen

Brummen/Eerbeek – Het college van burgemeester en wethouders in de gemeente Brummen en Stichting Sportkompas hebben besloten de huur van zowel de buitensport- als de binnensportaccommodaties kwijt te schelden aan de verenigingen. Al eerder kondigde het Rijk hiervoor een speciale regeling aan. Dit wordt nu uitgevoerd.

 

Sportverenigingen hebben sinds het begin van de coronacrisis te maken met een aanzienlijke terugval van hun inkomsten. Competities zijn vroegtijdig beëindigd, clubhuizen en sportzalen zijn gesloten. Kantineopbrengsten bleven uit, inkomsten uit activiteiten vielen weg en sommige vaste lasten liepen gewoon door. Voor veel sportverenigingen is de huur van de accommodatie de grootste kostenpost op de begroting. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport stelt geld beschikbaar aan verhuurders om juist in die huur een tegemoetkoming te kunnen doen aan amateursportorganisaties.

Behoud van vitale sportverenigingen

Sportwethouder Cathy Sjerps licht de keuze van het Brummense college toe: “We hebben gezien dat sport-verenigingen zich enorm inzetten om het sporten en bewegen voor onze inwoners mogelijk te maken. Juist deze tijd laat zien hoe belangrijk het is dat we actief en gezond leven. Het kwijtschelden van de huur draagt bij aan het behoud van de sport voor de gemeente Brummen.” Concreet hoeven de buitensportverenigingen nu geen huur te betalen over de maanden maart, april en mei. Via een brief zijn de betreffende verenigingen hiervan op de hoogte gebracht. 

Sportkompas: ook kwijtschelding huur binnensport 

Als verhuurder van de binnensportaccommodaties in onze gemeente, scheldt ook Stichting Sportkompas de huren kwijt. Het gaat hierbij concreet vanaf het moment dat er niet meer binnen gesport kon worden. Binnensport-verenigingen die accommodatie huren van Stichting Sportkompas, worden via deze stichting over de kwijtschelding van de huur geïnformeerd.

Er zijn wellicht ook amateursportorganisaties die niet van de gemeente of Stichting Sportkompas huren. Hen adviseert de gemeente om de verhuurder te vragen om óók gebruik te maken van de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19. Informatie hierover is te vinden op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen van het Ministerie van VWS (verkorte link: https://bit.ly/2ZJ7Kfp).

 

Deel dit bericht

Bestuur Sportkompas zoekt versterking!

Kwijtschelding huurkosten is definitief  Steuntje in de rug voor de lokale sportverenigingen Brummen/Eerbeek – Het college van burgemeester en wethouders in de gemeente Brummen en Stichting Sportkompas hebben besloten de…

Meld je nu aan! Besturen met impact.

Kwijtschelding huurkosten is definitief  Steuntje in de rug voor de lokale sportverenigingen Brummen/Eerbeek – Het college van burgemeester en wethouders in de gemeente Brummen en Stichting Sportkompas hebben besloten de…