Stichting Sportkompas rookvrij vanaf 1 januari 2019

rookvrij

Stichting Sportkompas is vanaf 1 januari 2019 rookvrij. Sporten is gezond, terwijl (mee)roken schadelijk is voor de gezondheid. Roken en sport passen niet bij elkaar. Veel kinderen brengen een groot deel van hun vrije tijd door op onze sportvereniging. Daarom vraagt stichting Sportkompas aan iedereen die op het sportterrein komt voortaan het terrein rookvrij te houden om kinderen het goede voorbeeld te geven. Hiermee wil stichting Sportkompas kinderen beschermen tegen de verleiding van roken en het schadelijke meeroken.

Wat verandert er bij de accommodaties van Stichting Sportkompas?

Iedereen is en blijft welkom op onze accommodaties, ook rokers! Wel vraagt stichting Sportkompas rokers om buiten het zicht van kinderen en buiten het terrein te roken. De entree en plekken binnen ons (sport)terrein en de terrassen zijn rookvrij. De regeling geldt voor de locatie Rhienderoord, de Bhoele en de gymzaal aan de Kloosterstraat.

Basisscholen C. van Leeuwen en de Enk sluiten aan!

Ook de beide basisscholen die grenzen aan de gymzaal aan de Kloosterstraat, sluiten aan. Na overleg met de beide directeuren zijn ook zij van mening dat het schoolplein aangeduid moet worden als Rookvrij Schoolplein. Deze actie past goed binnen het beleid van de scholen die alle twee actief zijn op het gebied van Gezonde School.

Zien roken, doet roken

Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken zoals andere sporters, trainers en ouders. De werkgroep vindt dat “sporten en roken niet passen bij elkaar”. In deze tijd is er zoveel aandacht voor een gezonde omgeving en lifestyle. Stichting Sportkompas heeft een belangrijke stap gemaakt in het kader van een gezonde beweeg- en ontmoetingsplek bij de verschillende locaties in Brummen en Eerbeek. Een rookvrij sportterrein draagt bij aan de beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’.

Rookvrije Generatie

De beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’ werkt toe naar een samenleving waarin we opgroeiende kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Iedere week raken honderden kinderen in ons land verslaafd aan roken. Ieder kind is er één teveel. We streven ernaar dat kinderen niet meer in de verleiding komen om te gaan roken. Daarvoor is het nodig dat we samen het goede voorbeeld geven en de omgevingen waar kinderen veel komen rookvrij maken. De sportomgeving is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. Daarom draagt een rookvrij sportterrein bij aan het realiseren van de Rookvrije Generatie.

Deel dit bericht