Uitslag sportmonitor gemeente Brummen & sportcafé “blijf je club trouw”.

Online sportcafe

Sportcafé “Blijf je club trouw”

Vier op de tien sportverenigingen in Nederland maken zich (ernstige) zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor de vereniging. Sportverenigingen maar ook andere sportaanbieders maken zich met name zorgen over verlies van leden/vrijwilligers en inkomstenderving. Uit de laatste gegevens vanuit NOC*NSF  blijkt dat Nederlanders minder fit en minder weerbaar zijn als gevolg van de coronacrisis.

De coronacrisis trekt een zware wissel op de fysieke en mentale gesteldheid van Nederlanders. Vooral op de groep Nederlanders die minder is gaan sporten of is gestopt met sporten. In de verlengde lockdown geeft maar liefst 51% van deze groep aan zich fysiek minder fit te voelen.

Onder jongeren van 19 t/m 30 jaar ligt dit percentage zelfs nog hoger (61%). Deze groep jongeren geeft aan zich ook minder weerbaar te voelen (42%). Eén op de vier Nederlanders die minder is gaan sporten of die gestopt is met sporten zegt een stuk ongezonder te zijn gaan eten. 

In de gemeente Brummen heeft verenigingsondersteuner Jacco Peelen namens stichting Sportkompas een monitor uitgezet onder de sport en beweegaanbieders om de lokale knelpunten of uitdagingen te verkrijgen.  De drie grootste knelpunten zijn; Het behouden van leden en het weven van nieuwe leden voor de club, herkenbaarheid en promotie van de clubactiviteiten en het werven van vrijwilligers.

Uit de Brummense sportmonitor blijkt dat 70 % van de clubs ondersteuning wenst op het gebied van ledenbinding- en behoud. Deze ondersteuningsvraag staat centraal op donderdag 29 april bij het online sportcafé.

Donderdag 29 april van 19:00 – 21:30 uur organiseert stichting Sportkompas een online sportcafé met als thema “Blijf je club trouw “. In deze online sessie breek je uit de geijkte denkpaden. We laten je met een andere blik kijken naar kansen om leden te binden en te behouden in en na corona-tijd. We zetten je brein op scherp met diverse creatief denken tools, zodat je vanuit onverwachte hoek tot unieke en praktische  ideeën komt voor de vereniging of club. Het is een sessie met snelheid,  interactie en een lach. De sessie wordt begeleid door Start2Create.

Opgeven kan bij de verenigingsondersteuner Jacco Peelen door een mail te sturen naar jacco@stichtingsportkompas.nl. Een ieder die affiniteit heeft met sport en bewegen en is betrokken bij een sportaanbieder of sportvereniging in de gemeente Brummen is van harte welkom.

Deel dit bericht