Uniek Sporten brengt sportaanbieders en -zoekers in de regio bij elkaar

logo uniek sporten

Iedereen met een beperking moet de mogelijkheid hebben om te kunnen sporten. Dat is de ambitie van Uniek Sporten, een landelijk platform dat het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking bevordert. Ilse Wonink is regiocoach in de Stedendriehoek, Femke Grolman is beweegcoach bij stichting Sportkompas voor de gemeente Brummen. Samen met een team van buurtsportcoaches in de regio hebben zij een tweeledige missie: enerzijds ondersteuning bieden aan sportverenigingen die gehandicaptensport willen aanbieden, anderzijds mensen met een beperking helpen bij het vinden van een geschikte sport.

Uit een onderzoek in 2018 bleek dat er bij gemeentes in de Stedendriehoek behoefte was aan een samenwerkingsverband op het gebied van Uniek Sporten. “Veel zaken bleken een gezamenlijke aanpak nodig te hebben, zeker in de kleine gemeentes. Dan is het zonde om je krachten niet te bundelen,” vertelt Ilse Wonink, werkzaam als regiocoach. “Ondanks dat we nog in de opstartfase zitten hebben we nu al diverse sportaanvragen gehad. En dan moet de promotie nog beginnen.”

Ook buurtsportcoach Femke Grolman merkt dat er behoefte is aan een betere coördinatie en ondersteuning. “In mijn werk bij een revalidatiecentrum hoor ik vaak van mensen dat zij tijdens hun revalidatie ontzettend veel plezier hebben beleefd aan bijvoorbeeld een teamsport als basketbal. Zij willen daar graag mee doorgaan als ze eenmaal weer thuis wonen, maar hebben geen idee waar ze het dan moeten zoeken,” vertelt ze. “Ze lopen tegen allerlei problemen aan, bijvoorbeeld dat ze eerst met hun rolstoel in de trein moeten om ergens te komen. Daarom zou het heel fijn zijn als mensen met een beperking ook gewoon welkom zijn bij een reguliere vereniging in hun eigen buurt.”

De vraag aan de kant van de sporters is er dus wel degelijk. En ook verenigingen willen hun aanbod wel uitbreiden, maar komen daar zonder begeleiding vaak niet helemaal uit. “De verenigingen lopen er op hun beurt tegenaan dat ze wel willen, maar niet weten hoe. Bijvoorbeeld omdat ze niet de juiste vrijwilligers hebben of omdat hun complex niet rolstoelvriendelijk is. Er komt toch wat meer bij kijken dan bij reguliere sporters,” vertelt Ilse. “Wij kunnen die verenigingen dan ondersteunen in allerlei zaken. Bijvoorbeeld het aanvragen van subsidies of het leggen van contact met de KNVB voor het oprichten van een G-team.”

De afgelopen tijd zijn Ilse en Femke dan ook vooral bezig geweest met de eerste stap, het vullen van het platform. Op dit platform worden sportaanbieders en sporters met een beperking bij elkaar gebracht. Sportaanbieders in de gemeente Brummen die zich op de site aanmelden worden persoonlijk opgebeld door Femke voor een telefonische kennismaking, waarbij ze ook direct hun vraagstukken op tafel kunnen leggen. Anderzijds kunnen sporters met een beperking bij Femke terecht met hun vragen en behoeftes.

Bovendien zoeken Ilse en Femke de samenwerking op met de eerstelijnszorg, zodat huisartsen, praktijkondersteuners en fysiotherapeuten patiënten erop kunnen attenderen dat zij bij Uniek Sporten terecht kunnen. “We zijn nu nog volop bezig met het uitbreiden van ons netwerk en het promoten van het platform. Een volgende stap is het organiseren van scholing voor verenigingen. En misschien willen we wel een keer een Uniek Sporten evenement organiseren voor de hele regio,” aldus Ilse. “Plannen genoeg, maar het moet wel stap voor stap, natuurlijk.”

Met de ambitie van Uniek Sporten en het regioteam zit het in elk geval wel goed. “Bewegen is natuurlijk ontzettend goed voor je. Ik wil dat iederéén dat kan ervaren, ook als je een beperking hebt,” aldus Femke. “Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om ergens bij te horen en mee te doen in de maatschappij. Dat is mijn drive.”

Deel dit bericht