Verdere professionalisering voor stichting Sportkompas

Stichting-Sportkompas-gemeente-Brummen

Een aantal organisatorische verbeterpunten en een goede analyse om tot bijpassende begroting te komen. Dat is de kern van de uitgebreide notitie die is opgesteld door het nieuwe bestuur van stichting Sportkompas. Burgemeester en wethouders zijn van mening dat deze notitie de juiste basis biedt om de volgende stap te zetten in de professionalisering van sport in de gemeente Brummen.

In 2017 heeft de gemeenteraad besloten sporthal De Bhoele te privatiseren en een sportkoepel op te richten. Naast De Bhoele beheert stichting Sportkompas, die in het voorjaar van 2018 begon, ook zwembad en sportzaal Rhienderoord en de gymzaal aan de Kloosterstraat. De taken van de buurtsportcoach en de combinatiefunctionaris sport worden ook door stichting Sportkompas uitgevoerd. Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad gevraagd om een notitie over Stichting Sportkompas. Het interim stichtingsbestuur is hiermee aan de slag gegaan.

Noodzakelijke aanpassingen

Het college van B&W bevestigt dat het bestuur een meer beleidsvormende rol moet hebben en het management en medewerkers dit uit moeten voeren. Het college van B&W staat open voor een aanpassing van de statuten. Ook de overdracht van accommodaties naar de stichting is aan afronden toe. De overeenkomsten tussen gemeente en Sportkompas worden daarop aangepast. Stichting Sportkompas kan zich daardoor beter laten zien als de partij die zelfstandig verantwoordelijk is voor de accommodaties.

Financiële basis

Adviesbureau Synarchis adviseerde in 2018 dat er een hogere subsidie nodig was. Door de notitie en dit advies wordt de gemeenteraad voorgesteld de subsidie structureel met € 50.000 te verhogen. Het college stelt ook subsidieafspraken voor 4 jaar voor. De effecten van de wijziging in de BTW-wetgeving is nog een onzekere factor, maar men verwacht dat met samenwerking de financiële gevolgen beperkt zijn. Hierdoor zijn er ook geen argumenten meer om de oprichting van een sportbedrijf verder te onderzoeken. Het college stopt dan ook met dit traject.

Uitspraak gemeenteraad

Het is de verwachting dat de gemeenteraad in juni het collegevoorstel en de notitie bespreekt. Met het pakket aan richtinggevende uitspraken van de raad verwacht het college dat een stabiele organisatie kan blijven. Dit met het doel dat Stichting Sportkompas ook in de komende jaren een vaste partner is voor de uitvoering van vele sporttaken.

Deel dit bericht