Wethouder ontvangt ‘sport- en beweegakkoord Brummen’

48 lokaal sportakkoord foto 3

Brummen/Eerbeek, 28 mei 2020

Een leven lang met plezier sporten en bewegen

Wethouder ontvangt ‘sport- en beweegakkoord Brummen’

Brummen/Eerbeek – 44 concrete acties verdeeld over 5 thema’s. Met 26 organisaties die zich daar voor in willen zetten. Dat is de in cijfers de opbrengst van een bijzonder traject dat heeft geleid tot het sport- en beweegakkoord Brummen. Donderdagmiddag 28 mei mocht sportwethouder Ingrid Timmer dit document in ontvangst nemen. Aan dit lokaal sport- en beweegakkoord is het afgelopen halfjaar hard gewerkt door vertegenwoordigers van sportverenigingen, gemeente en organisaties op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke terreinen. Wethouder Timmer was blij met het akkoord en sprak haar waardering uit voor de inzet en het enthousiasme waarmee het akkoord tot stand is gekomen. “Dit sportakkoord verbindt. Ik vind het een mooi startpunt van waaruit we met elkaar concrete acties kunnen uitvoeren, dichtbij de mensen waar het om gaat.”

Het lokale sport- en beweegakkoord sluit naadloos aan op het Landelijk Sportakkoord dat in 2018 is gesloten door de Minister van van VWS, de gemeenten, de sportbonden (NOC*NSF) en overige maat- schappelijke partners en bedrijven. Het proces om te komen tot een Brummens sport- en beweegakkoord stond onder leiding van sportformateur Petra Schipper van de Gelderse Sport Federatie. “Doel van het akkoord is dat iedereen in de gemeente Brummen een leven lang met plezier kan sporten en bewegen. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving,” licht Schipper toe. Onder haar leiding zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd met allerlei betrokken organisaties. “Ook hebben we al snel een kerngroep geformeerd die het daadwerkelijk opstellen van het akkoord heeft begeleid. Sport, overheid en onderwijs zijn daarin vertegenwoordigd. Ook de verenigingsondersteuner van Stichting Sportkompas en de adviseur lokale sport van NOC*NSF hebben een ondersteunende rol vervuld.”

Heldere ambities en concrete acties

Op basis van de informatie en ideeën die zijn opgehaald tijdens de bijeenkomsten is een document opgesteld met daarin concrete acties op het gebied van sporten en bewegen in onze gemeente. De in totaal 44 acties zijn onderverdeeld over vijf thema’s. De ambities bij deze thema’s luiden: van jongs af aan vaardig in bewegen, duurzame sportomgeving, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur en inclusief sporten, sport en bewegen voor iedereen. Ook zijn bij alle acties de partners genoemd die bij de uitvoering ervan betrokken willen zijn. Wethouder Timmer heeft de overtuiging dat het akkoord een positieve uitwerking gaat hebben. “Met de ondertekening van dit sportakkoord komt er voor de jaren 2020 tot en met 2022 een uitvoeringsbudget beschikbaar vanuit het Ministerie van VWS. Het gaat om een bedrag van 20.000 euro per jaar.” Het is aan de kerngroep om te bepalen op welke acties dit budget ingezet gaat worden.

Samen uitvoeren

De betrokken organisaties die het sportakkoord hebben ondertekend gaan de opgeschreven ambities en acties vanaf dit najaar uitvoeren. “Dat is het mooie van dit akkoord,” stelt Timmer tevreden vast. “het akkoord verbindt, waardoor we kunnen leren van elkaars ervaringen, beter benutten wat er al is en samen verder komen. Het lokaal sportakkoord is daarom ook geen vaststaand plan, het is een groeidocument”. Tijdens de Nationale Sportweek in september van dit jaar vindt de officiële presentatie en start van het akkoord plaats. Hiervoor worden alle ondertekenaars uitgenodigd. Daarnaast zijn ook nieuwe organisaties nog altijd van harte welkom om aan te haken. “Het akkoord is een groeidocument waarbij een ieder welkom is om zijn of haar steentje bij te dragen.” Het akkoord is te lezen op brummen.nl.

  • Foto: Leontine van Geffen-Lamers.
  • Pers: Gemeente Brummen
Deel dit bericht

Nieuw bestuur Eerbeekse Boys

Brummen/Eerbeek, 28 mei 2020 Een leven lang met plezier sporten en bewegen Wethouder ontvangt ‘sport- en beweegakkoord Brummen’ Brummen/Eerbeek – 44 concrete acties verdeeld over 5 thema’s. Met 26 organisaties…