Zes jubilarissen bij algemene ledenvergadering ZV De Spreng

ZV De spreng

Ingestuurd persbericht door de PR commissie ZV De Spreng

Dinsdag 26 maart hield ZV De Spreng de jaarlijkse algemene ledenvergadering in de zaal van Vroolijke Frans in Broek. Naast de verplichte onderwerpen was er ruim tijd ingeruimd om een zestal jubilarissen te huldigen. Arie Absen, Mark Donatz en Willem Elshof waren in 2018 50 jaar lid van de vereniging.

De Spreng is in 2000 ontstaan uit een fusie van ZP Brummen en EZ & PC OKK uit Eerbeek. Dat betekent dat de jubilerende heren al vanaf 1968 lid waren van ZPC Brummen(Mark Donatz) en OKK(Arie Absen en Willem Elshof.) Voorzitter Lazonder reikte de gebruikelijke oorkondes en bloemen uit en bedankte hen voor zo veel jaren lidmaatschap en inzet voor de vereniging. Omdat er niet eerder 50-jarige jubilea te vieren waren bij De Spreng, ontvingen de jubilarissen bovendien een fraaie handdoek met het logo van de club en de jaartallen die het lidmaatschap overspannen.

Drie andere leden waren in 2018 25 jaar lid van De Spreng. Heidi Willemsen, Marieke Hoetink en Guus Verbeek ontvingen ook de oorkonde en de bloemen.

De ledenvergadering nam eerder op de avond afscheid van de secretaris, Marco van der Kamp. De voorzitter bedankte hem voor zijn vele werk voor De Spreng. Het voorstel van het bestuur om Maaike Thomassen als nieuwe secretaris te benoemen werd met luid applaus aangenomen.

Wil je meer weten over ZV De Spreng? Neem dan eens een kijkje op hun website!

Deel dit bericht