Stichting Sportkompas

Op deze pagina vind je informatie over onze locaties, activiteiten, algemene sport- en bewegingsmogelijkheden in de gemeente, JOGG, sportmogelijkheden voor mensen met een beperking en meer. Heb je vragen aan stichting Sportkompas, neem dan contact op via info@stichtingsportkompas.nl. Hier kun je terecht met al je vragen over sport, bewegen en gezondheid in de gemeente Brummen.

Algemeen

Een plek om te sporten en te bewegen voor iedereen; dat is wat stichting Sportkompas biedt. Wie op zoek is naar competitie, plezier, vriendschap, sociale erkenning, gezond bewegen en/of een leuke vrijwilligersbaan kan bij stichting Sportkompas terecht. Het is namelijk onze missie om sport, bewegen en gezondheid in de gemeente Brummen te stimuleren en op die manier de leefbaarheid in alle dorpen en kernen in onze gemeenschap te vergroten.

Stichting Sportkompas is op 1 februari 2018 opgericht. Sportkompas beheert onder andere de binnensportaccommodaties in de gemeente, zoals:

 • Sporthal De Bhoele in Eerbeek;
 • Overdekt zwembad en sportzaal Rhienderoord in Brummen;
 • Gymlokaal aan de Kloosterstraat in Eerbeek.

Verder is Sportkompas actief met beweeg- en sportstimulering en de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid. Hiervoor heeft Sportkompas buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen sport en Jongeren Op Gezond Gewicht regisseur in dienst.

Sportaccommodaties en speelvoorzieningen in de gemeente

Naast de sportaccommodaties die door Sportkompas worden beheerd, zijn in de gemeente Brummen nog meer sportvoorzieningen voor binnen- en buitensport. Die sportaccommodaties worden beheerd door sportverenigingen zelf of door professionele sportaanbieders (bijvoorbeeld sportscholen).

Ook zijn er in de gemeente locaties waar kinderen gratis kunnen bewegen, zoals speeltuinen, pleinen van scholen en het Cruijff Court in Eerbeek. Kinderen kunnen hier zowel individueel als samen terecht.

Ook het ruim aanwezige groen in de gemeente biedt veel speelplezier. Het bos, water, parken, maar ook in de eigen buurt zijn prima locaties om te bewegen, sporten of spelen. Deze locaties zijn voor jong en oud vrij toegankelijk.

Activiteiten voor jong en oud

In de gemeente Brummen worden diverse sport- en beweegactiviteiten georganiseerd, vaak kosteloos of soms tegen een kleine vergoeding. Deze activiteiten worden meestal door sportverenigingen zelf georganiseerd. In samenwerking tussen sportverenigingen en Sportkompas worden ook sport- en beweegactiviteiten georganiseerd (bijvoorbeeld de Straatspeeldag, de Nationale Sportweek en de Kindervakantiespelen). Ook organiseert Sportkompas “Sport on Wheels”, de Straatspeeldag, de Piratendag, (aqua)bootcamp en spookzwemmen.

Niet alleen voor jongeren, maar ook voor senioren zijn er sport- en beweegactiviteiten. Hierbij staan ontmoeting en samen zijn centraal. Daarvoor werkt Sportkompas samen met onder andere de Stichting Welzijn Brummen.

Bekijk voor het actuele activiteitenoverzicht de activiteitenkalender.

Sport on Wheels

De sport on wheels-activiteiten zijn er om kinderen op een laagdrempelige manier in contact te brengen met verschillende sport- en spelactiviteiten. Deze activiteiten worden op locatie georganiseerd en deelname is gratis. Op dit moment vinden de sport on wheels-activiteiten plaats op:

 • dinsdagmiddag op het Cruijff Court in Eerbeek van 15:45 uur tot 16:45 uur;
 • woensdagmiddag tegenover basisschool/kindcentrum het P@rk in Brummen van 14:00 uur tot 15:00 uur en
 • donderdagmiddag, eens in de 3 tot 4 weken van 15.45 tot 16.45 uur, in de kernen:
  a. Leuvenheim, schoolplein Obs de Rietgors
  b. Hall, sportvelden van voetbalvereniging SHE
  c. Empe, het (sport)terrein naast gebouw ’t Oortveld

De combinatiefunctionaris sport organiseert deze activiteiten en brengt daarvoor een bakfiets vol met sport- en spelmateriaal mee.

Op scholen hangen posters met alle data.

Straatspeeldag

Elk jaar wordt de straatspeeldag georganiseerd in de dorpen Brummen en Eerbeek. De straatspeeldag wordt georganiseerd in samenwerking met scholen, Veilig Verkeer Nederland, wijk- en dorpsraden en Stichting Welzijn Brummen. De straatspeeldag is bedoeld om kinderen één dag per jaar onbezorgd te laten spelen op straat zonder daarbij te hoeven letten op het verkeer.

Bewegingsonderwijs op scholen

Bewegingsonderwijs op de scholen is van essentieel belang voor de ontwikkeling van kinderen. De combinatiefunctionaris sport van Sportkompas biedt hierin voor de scholen en sportverenigingen ondersteuning.

Kinderen worden daarbij in contact gebracht met meerdere sporten en ervaren het plezier van (een gezamenlijke) sportbeoefening.

Gezonde school

Naast het belang van bewegingsonderwijs, is ook gezonde voeding belangrijk bij het opgroeien van kinderen. Aandacht voor het eten van fruit en het drinken van water op scholen biedt een belangrijke basis voor een gezonde leefstijl van kinderen. Gezonde scholen bieden structureel aandacht aan gezondheid, stimuleren gezond gedrag in de omgeving, signaleren gezondheidsproblemen en leggen afspraken en maatregelen vast in het schoolbeleid. Kijk op www.gezondeschool.nl om te ontdekken welke gezonde scholen er in de gemeente Brummen zijn.

JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht)

De gemeente Brummen is sinds 2014 actief als JOGG-gemeente. Met de JOGG-aanpak richt de gemeente zich op jongeren van 0 tot 19 jaar, hun ouders en hun omgeving, met als doel: een daling van overgewicht en obesitas onder jongeren.

Daarvoor is een JOGG regisseur ondergebracht bij Sportkompas, die samen met lokale partijen op het gebied van zorg, sport, bedrijfsleven, onderwijs, welzijn en media activiteiten organiseert gericht op gezond eten en voldoende bewegen voor jongeren. In een meerjarig programma is daarbij aandacht voor activiteiten voor ouders en kinderen gericht op het stimuleren van bewegen en gezonde(re) voeding.

Sportmogelijkheden voor mensen met een beperking

Sportkompas ondersteunt mensen met een beperking bij het vinden van sport- en beweegmogelijkheden. Niet voor alle mensen met een beperking is sporten of bewegen namelijk vanzelfsprekend. Afhankelijk van de beperking wordt ondersteuning geboden bij de mogelijkheden, met name voor mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB). De aanwezige voorzieningen in zwembad Rhienderoord maken het zwembad voor deze doelgroep zeer geschikt. Wel is veel begeleiding noodzakelijk, zowel van professionals, als van vrijwilligers.

Andere aanbieders van sport- en beweegmogelijkheden voor mensen met een beperking in de gemeente zijn o.a. Sportcentrum Hippmann in Brummen, Zwemvereniging “De Spreng” in Eerbeek/Brummen, Jeu de boules-vereniging “Le Pionier” in Brummen en Sjoelvereniging Eerbeek. De combinatiefunctionaris sport kan hierover meer informatie geven.

Revalidatie

Wie door ziekte, ongeval of een aangeboren aandoening beperkt raakt, krijgt te maken met revalidatie. Sportkompas biedt ondersteuning aan mensen in revalidatie en kan in samenwerking met specialisten, artsen of fysiotherapeuten zoeken naar passende begeleiding binnen een sportschool of sportvereniging.

Sportverenigingen, participatie en re-integratie

Sportkompas kan sportverenigingen ondersteuning bieden bij het zoeken naar mogelijkheden om meer leden en vrijwilligers aan de vereniging te binden. Meer mensen betrekken bij een sportvereniging kan een dalend ledenaantal en een tekort aan vrijwilligers bij sportverenigingen tegengaan. De actieve, positieve en sociale omgeving van de sportvereniging kan een plek zijn voor mensen die, om welke reden dan ook, thuis zitten of zich voorbereiden op een terugkeer op de arbeidsmarkt. De sportvereniging kan de inzet van die mensen goed gebruiken.

Daarnaast kan de multifunctionaliteit van de accommodatie daarmee worden bevorderd.

Vragen?

Heb je vragen over de bezigheden, activiteiten of mogelijkheden die stichting Sportkompas biedt? Stuur dan gerust een e-mail naar info@stichtingsportkompas.nl. Met al je vragen omtrent sport, bewegen en gezondheid kun je bij ons terecht. Wij zijn er voor iedereen in de gemeente Brummen!